Звертаємо Вашу увагу, що для покращення сервісів, які надаються веб-сайтом, цей веб-сайт використовує cookies.
Будь ласка, уважно ознайомтеся з Умовами користування цим веб-сайтом та Положенням щодо обробки персональних даних.
Продовжуючи користування цим веб-сайтом, Ви надаєте згоду на такі умови.

Положення щодо обробки персональних даних

Вступ

Це Положення визначає умови обробки персональних даних з метою забезпечення їх належного використання та захисту.
Це Положення застосовується до усіх користувачів веб-сайту www.cedralex.ua («Сайт»), розпорядником та адміністратором якого є ТОВ «Серв’є Україна» («компанія СЕРВ’Є»). Користувачами є усі особи, які підключаються та/або використовують цей Сайт. Це Положення є невід’ємною частиною Умов користування Сайтом.

Персональними даними для цілей цього Положення є будь-яка інформація, яка безпосередньо надається користувачами через цей Сайт або яка збирається за допомогою цього Сайту та дозволяє ідентифікувати особу або може бути використана з цією метою.
Компанія СЕРВ’Є є володільцем персональних даних, які безпосередньо надаються користувачами або отримуються за допомогою Сайту, або третьою особою, якщо персональні дані передаються з інших джерел.
Компанія СЕРВ’Є не перевіряє достовірність персональних даних, які надаються користувачами, та не має можливості перевіряти їх дієздатність. Проте, компанія СЕРВ’Є виходить з того, що користувачі надають достовірні та точні персональні дані і підтримують цю інформацію в актуальному стані.
Компанія СЕРВ’Є вживає усіх необхідних правових, організаційних і технічних заходів з метою забезпечення безпеки та конфіденційності персональних даних відповідно до вимог міжнародних договорів, Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів.
Надаючи нам свої персональні дані та використовуючи цей Сайт, Ви погоджуєтеся з обробкою Ваших персональних даних та приймаєте ці умови їх обробки. Під «обробкою» мається на увазі будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Збирання персональних даних

Компанія СЕРВ’Є збирає персональні дані онлайн через або за допомогою Сайту. Компанія СЕРВ’Є може отримувати інформацію про користувачів Сайту від інших сервіс-провайдерів, з якими співробітничає. Умови такого співробітництва регулюються відповідними договорами, які містять положення щодо обробки та захисту персональних даних.
Фізичним особам (користувачам) надається доступ до Сайту без можливості збору та обробки персональних даних інших осіб (користувачів).
Компанія СЕРВ’Є може збирати персональні дані двома основними способами:

Персональні дані, які надаються Вами:
Компанія СЕРВ’Є здійснює збір персональних даних, які Ви вводите у відповідні розділи «Контакти» під час користування послугами Сайту. З метою захисту Ваших персональних даних ми рекомендуємо не надавати будь-яку інформацію, якщо така інформація спеціально не запитується.

Пасивній збір даних:
На цьому Сайті може здійснюватися збір інформації про Ваші відвідування Сайту без надання Вами такої інформації. Така інформація може включати: Інтернет протоколу (IP адресу), доменне ім’я, тип браузера, дату та час Вашого запита та інформації, що надана на такий запит, шляхом використання технологій відслідковування, таких як cookies. Якщо Ви використовуєте мобільний пристрій для доступу до цього сайту, компанія СЕРВ’Є також може збирати інформацію про Ваш мобільний пристрій, таку як ідентифікатор пристрою, його тип.
Сайт використовує технології відслідковування для надання додаткових функцій, які дозволяють використовувати його більш ефективно. Компанія СЕРВ’Є використовує технології відслідковування способами, які не ідентифікують Вас персонально. Метою відслідковування є, наприклад, точне визначення кількості відвідувачів Сайту або сайтів, на які містяться посилання на Сайті.

Обробка персональних даних на Сайті

Обробка персональних даних, наданих Вами або зібраних за допомогою цього Сайту, здійснюється виключно способом та у обсязі, які є необхідними для реалізації мети обробки. Володілець персональних даних має право доручити обробку персональних даних, зібраних за допомогою цього Сайту, іншій особі, з якою укладено договір про конфіденційність.
Метою обробки персональних даних, наданих Вами або зібраних за допомогою цього Сайту, є надання користувачам якісних послуг, зокрема:

Принципи та умови обробки персональних даних, зібраних за допомогою Сайту

Обробка персональних даних здійснюється Володільцем та третіми особами, які можуть бути залучені до обробки, керуючись наступними принципами:

Доступ до персональних даних

Ваші персональні дані можуть бути доступні володільцю – компанії СЕРВ’Є та пов’язаним з нею особам, а також третім особам, якщо обробку персональних даних передано компанії/-ям, яка/які здійснює/-ють технічну підтримку Сайту, з якою у компанії СЕРВ’Є укладено договір про конфіденційність.

Захист персональних даних

Володілець вживає усіх необхідних правових, організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від випадкового або несанкціонового доступу, знищення, зміни, блокування доступу та інших несакціонованих дій.
Звертаємо Вашу увагу, що володілець не несе відповідальності за недостовірну та/або неточну інформацію, надану самим користувачем.

Права суб’єктів персональних даних – користувачів Сайту

Користувачі Сайту, будучи суб’єктами персональних даних, мають право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються їх персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для суб’єкта персональних даних правові наслідки.

Контакти у випадку запитань

Якщо у Вас питання щодо характеру застосування, використання, зміни або видалення Ваших персональних даних, які були Вами надані, або Ви хочете відмовитися від подальшої обробки персональних даних, зібраних за допомогою Сайту, будь ласка, зв’яжіться з нами за наступною електронною адресою:

Як альтернатива, можете відправити нам лист за адресою:
ТОВ «Серв’є Україна»
04070 м. Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, 41
Україна

Контакти

ТОВ Серв’є Україна
04070 м. Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, 41
Телефон: (044) 490-34-41, факс: (044) 490-34-40
Зворотній зв’язок
* Пройшов дерматологічний контроль. Внутрішні дані компанії Серв’є Хелскер.
© Cedralex®, 2017. Усі права захищені.
Купити